2009-11-06
Албан бус боловсрол
Та албан бус боловсролын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл энд дарна уу
2009-11-06
Хэнтий аймгийн Гэгээрэл төвийн орчны стандарт

Аймгийн БСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 14-ний өдрийн

 03 тоот  тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

Гэгээрэл төвийн орчны стандарт

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

 

Гэгээрэл төв нь үйл ажиллагаандаа энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллана.Гэгээрэл төвийн гадна ба дотор орчин багш нарын ажиллах,  суралцагчдын сурах таатай орчныг бүрдүүлэх, улмаар физиологи-эрүүл ахуй, осол аюулгүй ажиллагааны болон бусад стандарт шаардлагад нийцсэн байна.

 

Хоёр. Гэгээрэл төвийн ерөнхий зохион байгуулалт

 

Гэгээрэл төв нь БСШУ-ны сайдын 2003 оны 05 сарын 19-ний өдрийн 169-р тушаалаар батлаг...
Энэ блог 1742290 удаа нээгдэв.