2013-08-20
2013-2014 оны хичээлийн жилд ЕБС, цэцэрлэгийн сул ажлын байр

2013-2014 оны хичээлийн жилд ЕБС, цэцэрлэгийн сул ажлын байр

 

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хувьд багшлах боловсон хүчний нөөц, өрсөлдөөн дараалал ихтэй байдгаас үүдэн гарах сөрөг асуудлыг шийдвэрлэх, мэргэжлийн чадварлаг багш, ажилтнаар хангах зорилгоор 2013-2014 оны хичээлийн жилд сургалтын менежер, арга зүйч, нийгмийн ажилтан, багшийн ажлын байрыг нийтэд ил тод мэдээлж, сонгон шалгаруулалтаар сургалтын байгууллагыг чадварлаг боловсон хүчнээр ханган бэхжүүлэхээр ажиллаж байна.

ЕБС-иудад гарсан сул ажлын байрны захиалга

Мэргэжил

Орон тоо

Дүүрэг, сургуулиуд

Сургалтын менежер

Бага ангийн

6

БЗД-ийн Амгалан ЦС-1, Шавь ЦС-1, Баянзүрх ЦС-1, 48-р сургууль-1, СХД: 122-1, 123-1

Дунд ангийн

3

БГД-ийн 70 сургууль, СХД: 122-1, 123-1

Нийгмийн ажилтан

7

СХД-ийн 105-1, 123-1, ЧД-ийн 17, БЗД 84-1, Багануур дүүргийн Гүн галуутай ЦС-2, Боловсрол ЦС-1

ЕБС-ийн багш                                       

Бага анги

55

ХУД: Буянт Ухаа ЦС-1, 52-1, 63-1, Орхон-2, БГД: 19-1, Эрдмийн өргөө ЦС-2, Эрдмийн ундраа ЦС-1, 93-1, 113-1, Атланта-2, Билиг-Оюу-1, Гурвантамир-1, Номч-1, Номуундалай-1, Оюуны нахиа-1, Оюуны төв-2, Сен лизе-1, Хүслийн өргөө-1, Шатлал-2, Эхлэл-1, Ургах наран-2, ЧД: 24-2, 37-1, 49-1, 50-2, 72-5, 117-1, БЗД: 84-2, Улаанбаатар дунд-2, Налайх: Голомт ЦС-2, 109-4, 119-1, СХД: 122-5

Монгол хэл, уран зохиол

12

ХУД: 26-1, БГД: Атланта-1, Гэгээрэл-1, ЧД: 49-2, БЗД: 85-1, Улаанбаатар дунд-1, СБД: 1-3, Налайх: 119-1,СХД: 123-1

Орос хэл

5

СХД: 9-1, 122-1, 123-1, БГД: 19-1, СБД: 4-1

Англи хэл

22

ХУД: Аварга-1, БГД: Атланта-1, Гурван тамир-1, Ирээдүй-1, Номуундалай-1, Оюуны нахиа-1, Оюуны төв-2, Радуга-1, Эхлэл-1, Гэгээрэл-1, ЧД: 5-1, 23-5, БЗД: Улаанбаатар дунд-1, СБД: 4-1, БХД: Хангай ЦС-1, СХД: 122-1,123-1

Орос-Англи хэл

5

ХУД: 41-1, БГД: Сен лизе-1, Эхлэл-1, Налайх: Голомт ЦС-2

Бусад гадаад хэл

7

БГД: Атланта-2, Номуундалай-1, ЧД: 23-2, СБД: 1-2,

Мэдээлэл зүй

15

ХУД: 10-1, Гурван тамир-1, Оюуны төв-1, СХД: 106-1, 121-1, 122-1, 123-1, БГД: Сэтгэмж ЦС-1, 51-1, ЧД: 5-1, 17-1, 23-1, 24-1, БЗД: Улаанбаатар дунд-1, СБД: 1-1,

Математик

18

ХУД: 18-1, БГД: Оюуны нахиа-1, Оюуны төв-1, Гэгээрэл-1, СХД: 74-1, 104-1, 106-1, 122-1, ЧД: 37-1, 50-1, 72-1, БЗД: 53-1, Улаанбаатар дунд-2, СБД: 3-1, МЭХС-1, Налайх: Чандмань ЦС-1, 119-1

Математик-мэдээлэл зүй

4

БГД: Атланта-1, Номуундалай-1, Сен лизе-1, ЧД: 49-1

Математик-физик

8

ХУД: Хан-Өндөр-1, БГД: Атланта-1, Хүслийн өргөө-1, Шатлал-2, СХД: 74-1, 123-1, БГД: 19-1

Физик

6

ХУД: 114-1, БГД: Оюуны төв-1, Ургахнаран-1, СХД: Ирээдүй ЦС-1, БЗД: 84-1, БХД: Хангай ЦС-1

Хими

13

ХУД: 10-1, 15-1, 114-1, СХД: 67-1, 106-1, 121-1, ЧД: 24-1, 49-1, 57-1, БЗД: 79-1, 88-1, Тэмжүүжин өрлөг-1, СБД: 1-1,

Хими-Биологи

13

ХУД: 15-1,  Аварга-1, БГД: Атланта-1, Номуундалай-1, Оюуны төв-1, Сен лизе-1, Хүслийн өргөө-1, БЗД: 79-1, ЧД: 24-1, БХД: Хангай ЦС-2, СХД 122-1, 123-1

Биологи

6

ХУД: 114-1, СХД: Ирээдүй ЦС-1, БГД: Сэтгэмж ЦС-1, ЧД: 23-1, БЗД: 84-1, 97-1

Түүх-Нийгэм

4

БГД: Номуундалай-1, Сен лизе-1, СХД: 74-1, БЗД: 84-1

Түүх-Газарзүй

2

СХД: 122-1, 123-1

Газар зүй

8

БГД: Атланта-1, Гурван тамир-1, СХД: 105-1, БГД: 19-1, БЗД: 21-1, 84-1, СБД: 1-2,

Биеийн тамир

10

ХУД: Аварга-1, БГД: Гэгээрэл-1, Ургахнаран-1, ЧД: 23-2, БЗД: 14-1, 84-1, СБД: 25-1, СХД: 122-1, 123-1

Дуу хөгжим

29

ХУД: 41-1, Орхон-1, БГД: Ирээдүй-1, Оюуны төв-1, Сен лизе-1, Ургахнаран-1, СХД: 9-1, 42-3, 65-1, 67-1, 74-1, 76-1, 104-2, 121-1, 122-1, 123-1 БГД: Сэтгэмж-1, ЧД: 23-1, 37-1, 57-1, 117-1, БЗД: 21-1, 44-1, 53-1, 79-1, СБД: 3-1,

Зураг төсөл

1

БЗД: 53-1

Зураг технологи

6

БГД: 51-1, Номуундалай-1, Оюуны төв-1, Сен лизе-1, СХД: 122-1, 123-1

Технологи

13

ЧД: 23-1, 37-1, БЗД: 14-1, 44-1, 48-1, 53-1, 79-1, 87-1, 102-1, 111-1, СБД: 1-1, БХД: Хангай ЦС-2

Нийт

278

 

Цэцэрлэгүүдэд гарсан сул ажлын байрны захиалга

Ажлын байр

Орон тоо

Дүүрэг, цэцэрлэг бүрээр

1

Арга зүйч

15

ХУД: 41-1, 53-1, 65-1, 67-1, СХД: 158-1, БЗД: 22-1, 169-1, 63-1, 50-1, 64-1, 191-1, БГД: 11-1, СБД: 14-1, 75-1, ЧД: 33-1

2

Үндсэн багш

52

ХУД: 190-1, Сараанцэцэг-1, Сүүн сэтгэл-1, СХД: 104-2, 105-3, 156-1, 158-1, 163-3, 176-1, 192-2, БЗД: 3-2, 147-2, 169-1, 63-1, 115-1, 168-2, 167-1, 191-4, 82-2, БГД: 93-1, СБД: 36-1, 75-1, 166-1, ЧД: 19-2, 31-1, 56-2, 70-2, 83-1, 102-1, 108-3, 124-1, 154-1, 173-2

3

Хөгжмийн багш

14

СХД: 78-1, 104-1, 127-1, БГД: 86-1, 114-1, ЧД: 9-1, 43-1, 56-1, 83-1, 102-1, 108-1, 154-1, 174-1, БНД: 131-1

Нийт

81

 

Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн бүртгэлийг дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд дээр 08 сарын 25-ныг дуустал бүртгэнэ. Сонгон шалгаруулалт 08 сарын 26-ний 10 цагт бүх дүүрэгт зохион байгуулагдана.

Дүүрэг

Шалгалт авах байр

Утас

БГД

Эрдмийн өргөө ЦС

70120351, 96004416

БЗД

44-р сургууль

260022, 98224005

СБД

2-р сургууль

70111606, 50030109, 99147626

СХД

12-р сургууль

99916576, 99250010

ЧД

24-р сургууль

70112072, 99888023

ХУД

52-р сургууль

342472, 99089101

БНД

Гүн галуутай ЦС

70213815, 93070041

НД

119-р сургууль

93043982, 94093993

БХД

Хангай ЦС

91078999

Бичсэн: EDUCATION | цаг: 19:58 | news
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
Энэ блог 1723205 удаа нээгдэв.:-)
Спэм хамгаалалт:
   
 
xaax